Referenser » Södermalmskyrkan

Södermalmskyrkan

Södermalmskyrkan i Stockholm är en frikyrlig församling där gudstjänsterna innehåller mycket sång, musik och dans. I samband med en renovering 2010 ville man ljussätta lokalen för att ge bättre förutsättningar för dessa aktiviteter i kyrkorummet. Man ville samtidigt ha energisnål teknik och låga underhållskostnader. Därför blev det naturligt i så stor utsträckning som möjligt att arbeta med LED-armaturer. För rörligt ljus har man kombinerat med profiler och Moving Heads med andra ljuskällor.

Taggar Interiör
Dela