Referenser » Östra Sala Backar

Östra Sala Backar

Östra Sala Backe är en del i Uppsalas kommuns utveckling av Uppsalas östra delar. En del av projektet är en upprustning av gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan. Tunneln är 33 m lång och har fått ökad tillgänglighet genom att den breddats till hela 10 meter. I tunneln har man velat skapa en trygg och ljus miljö och  en viktig del i det är konstnären Fideli Sundqvists bakbelysta glasskivor med bilder från Linnés lärjungars resor i Sverige och världen. En annan spännande detalj är ett  ljusinsläpp ovanifrån mitt i tunneln.

Arkitekt: Tema Arkitekter

Ljusdesign: Stefan Sjölund

Konstruktör: WSP

Foto: Tema Arkitekter

Armaturer: Lumenbeam Large

 

Taggar Exteriör
Dela