Referenser » Hotell Draken

Hotell Draken

På Strawberry Hotell Draken i Göteborg hittar vi det här otroliga ljuskonstverket signerat Hampus SImmonsi samarbete med Opoc och Stylt. Verket består av 280 st perforerade stålskärmar återvunna från stålindustrin och sedan bestyckade med pixelstyrda Led armaturer. Stockholm Lighting fick förtroendet att leverera och programmera ljus och styrsystem. 

Foto:  Erik Nissen Johansen

Taggar SpecialprojektInteriör
Dela