Referenser » Filborna Vattentorn

Filborna Vattentorn

Filborna vattentorn byggdes 2018-20 och har designats av Gert Wingårdhs Arkitektkontor. Så här beskriver arkitekterna själva projektet: "En cirkel breder ut sig och mäter 90 meter i diameter. På långt håll framträder det som en monolit, en solid skiva som svävar över landskap och trädkronor. Närmar man sig tar insidan över. Vid inträde i byggnadens mitt byter den helt skepnad. Den omsluter. En stor famn som kan rymma en fotbollsplan. Den går från att vara ett objekt till att bli en plats. Bara fantasin sätter gränser för vad som kan ske i mitten." Under 2021 så har platsen även fått belysning för att både synas och kunna brukas under fler av dygnets timmar. Ljusdesign: Bertil Göransson, Luxera

Taggar SpecialprojektExteriör
Dela