Mar 2023
Visste du att - Styrsystem

Visste du att - Styrsystem

Visste du att det går åt en massa energi i onödan för att belysning står på när den inte behövs. Dessutom förkortas livslängden för ljuskällorna. Det är ett enormt slöseri. 
Genom att använda en dimmer sparar du upp till 20% energi och genom att använda sensorer och dimrar i ett styrsystem sparar du upp till 60% av energin som används till belysning. Och på köpet så lever dina ljuskällor längre. Tillsammans med Lutron Electronics erbjuder vi allt från enkla dimrar till styrsystem för hela byggnader. Här får du veta mer om belysningsstyrning med Lutron.
 

Dela