Stockholm Lighting Company AB

 

Belysning av broar

Broar belyses nästan alltid med funktionellt ljus för att skapa en trafiksäker och trygg miljö. Genom att även belysa hela eller delar av broar utifrån ett estetiskt perspektiv skapas landmärken som blir till en symbol för en ort eller en stadsdel. Många gånger kan funktionell och estetisk belysning kombineras och samverka till ett riktigt lyckat resultat. Här har vi samlat några av de mest lyckade broprojekt vi medverkat i som inspiration. Vill du ha mer information så kontakta oss gärna på info@stockholmlighting.se

 

 

 

Kaptensbron Malmö

Kaptensbron är en gång- och cykelbro i Malmö som går över Södra Förstadskanalen, mellan Raul Wallenbergs park och Kaptensgatan. Det är ett av Malmös mest trafikerade gång- och cykelstråk.

Ljusdesign Johan Moritz
Beställare Malmö Stad
Armaturer Lumencove Ext RGB
Styrsystem Pharos Controls

 

 

Lumenpulse lösningar för broar

Flera produkter i Lumenpulse produktsortiment är utvecklade i samband med broprojekt. Både de linjära och cirkulära armaturerna erbjuder en enorm bredd av spridningsvinklar, tillbehör och funurliga fästen för att möjliggöra belysning av komplicerade konstruktioner. Lumentalk är ett styrprotokoll utvecklat för att undvika ny kabeldragning vid byte till moderna LED armaturer. Information skickas istället via strömförsörjningen med precis lika hög säkerhet.

Tala med din armatur

Remote Device Management (RDM) är en utveckling av DMX som möjliggör dubbelriktad kontroll och kommunikation med varje armatur i din belysningsanläggning. Med RDM kan armaturer kommunicera viktig information till exempel sin adress, status, temperatur och förväntad livslängd. De kan också upptäckas och uppdateras när som helst med ett enkelt klick. Ett fantastiskt verktyg när dina armaturer är svåråtkomliga.

 

Faktoribron Eskilstuna

Ljusdesignen på Faktoribron grundar sig i kommunens vision om att lyfta platsens historiska värde. Sedan Eskilstuna blev en industristad på 1600-talet har gevärsfaktori och smedjor med metallförädling och järnbearbetning funnits på platsen invid Faktoribron. Ljuset under bron i utskoven symboliserar masugnar och den platsspecifika specialarmaturen på bron illustrerar krackelerat järn som glöder.

Ljusdesign Emma Röing, Projektengagemang
Beställare Eskilstuna Kommun
Armaturer Lumenfacade RGB
Styrsystem Pharos Controls

 

 

Bosphorus Bridge Istanbul

Bosphorus Bridge är en drygt 1500 meter lång hängbro i Istanbul som förbinder Beylerbeyi på den asiatiska sidan av Istanbul med Ortaköy på den europeiska sidan av staden.

Ljusdeisgn City of Istanbul
Beställare City of Istanbul
Armaturer Color Reach, Colour Burst
Styrsystem Pharos Controls

 

 

Vibrationer, fukt och vatten

Att belysa broar innebär många gånger högpåverkan på armaturerna i form av vibrationer från trafik, fukt från luften och vatten från omkringliggande hav eller älv. Lumenpulse armaturer har vibrationscertifikat enligt ANSI C136-3 och kan förses med ett extra korrosionsskydd, CRC coating, för extrema miljöer. Detta påverkar ej vald färg eller finish utan läggs på som ett skyddande lager.

Styrsystem

 

Pharos Controls gör styrning för DMX system. Finns från 512 kanaler i LPC1 till i princip obegränsat antal kanaler för stora pixelprojekt i flaggskeppsprodukten LPCx.  Möjligheterna att använda sig av externa triggers och interaktivitet är i det närmaste obegränsade. Oavsett ditt behov får du en produkt som bara går och går

 

Bryggebroen i Köpenhamn

Bryggebroen är en cykel och gångbro i Köpenhamn som förbinder Islands Brygge och Fisketorvet. Bron är den första installation i Skandinavien som använder Lumentalk för styrning av färgväxlande armaturer.

Ljusdesigner Kemp&Lauritzen
Beställare Köpenhamns Kommune
Armaturer Lumenbeam Grande RGBW
Styrsystem Pharos Controls

 

 

Sölvesborgsbron 

Sölvesborgsbron är Europas längsta gång och cykelbro och sträcker sig över
Sölvesborgsviken mot det nya bostadsområdet Ljungaviken.

Ljusdesign Ljusarkitektur/ÅF
Beställare Sölvesborgs kommun
Armaturer Lumenfacade RGB
Styrsystem Pharos Controls